Oppdrag Ny enebolig

Oppdrags­giver Privat

Sted Kolbotn

Status Ferdigstilt 1999

Ny enebolig