Oppdrag Tilbygg

Oppdrags­giver Privat

Sted Sofiemyr

Status Ferdigstilt 2017

Hovedboligen er et eksempel på typisk 60-talls trefunkis med flatt tak og en tydelig horisontal gesimskasse. Tilbygget tar opp disse tydelige linjene, men på en mer dynamisk måte ved å gi det en vinkel som følger terrengretningen, for så å vippe seg opp igjen. Slik ble det skapt et uttrykk fra vår tid, samtidig som det knyttet seg til det eksisterende huset uten at det ble endret.