Oppdrag Ny enebolig

Oppdrags­giver Privat

Sted Oppegård

Status Ferdigstilt 2017

De naturgitte og topografiske forholdene stilte høye krav til tilpassing, og preget i sterk grad disponeringen av eiendommen. Boligvolumet ble plassert inn i kollen med en grunnform som samsvarer med tomtens byggebegrensninger.

Tomten har et relativt flatt parti oppe ved atkomstsonen og hovedinngangen med innkjørsel fra Vinkelveien nord på tomten, før den faller kraftig av mot vest. Å bevare store deler av tomtens topografi, trær og skogsbunn var vesentlig for dette prosjektet.

Huset er underdelt i 2 deler: Hovedvolumet over tre plan er plassert helt syd på tomten på tvers av koteretningen. Vinkelrett på dette, ligger soveromsfløyen på et plan og henvender seg mot nord og vest. Oppdelingen i ulike volumer demper opplevelsen av husets størrelse og får det til å føye seg inn i landskapet, samt tilpasse seg tomtefallet. Carport og sportsbod er selvstendige volumer som hører til helheten med atkomst på høyden nord på tomten.