Oppdrag Påbygg

Oppdrags­giver Privat

Sted Sofiemyr

Status Ferdigstilt 2017

Valhallaveien 42 og 40 er 2 av 4 eneboliger i Lyngbo boligsameie som ellers består av rekkehus. Boligene ble oppført på 1960-tallet og beboerne ønsket å øke boarealet med å bygge et påbygg med en ny etasje.

Det var en forutsetning at bygningens fotavtrykk ikke kunne endres. Ny trapp ble derfor plassert der det var et utbygg på huset. Trappehuset har fått sin form etter ønske om å få overlys inn i rommet. Det var viktig å tilføre bebyggelsen variasjon som samtidig hang sammen med formspråket til den øvrige rekkehusbebyggelsen. Trappehusene i nr. 40 og 42 har slekstskap i formen, men er også litt forskjellige for å gi hvert hus en egenkarakter. Den nye etasjen inneholder bad, soverom og loftstue.

I nr. 42 ble det montert nye vinduer og ny kledning. For nr. 40 ble eksisterende vinduer beholdt i 1.etg. og bare nytt panel i den nye 2.etasjen.

Takvinkel på det nye huset er gjentatt fra det opprinnelige og det er lagt vekt på at takutstikk og detaljering har en lett karakter som tar vare på tradisjoner fra 60-70 tallets formgivning.