Oppdrag Tilbygg

Oppdrags­giver Tyribo Sameie

Sted Hellerasten

Status Under oppføring 2019

Tyribo Sameie på Hellerasten består av 7 rekkehus fra 60-tallet. Oppgaven var å lage en prototyp for tilbygg slik at boligarealet kunne økes med inntil 21 m2. Dette var maksimumsarealet i reguleringsplanen.Løsningen ble et to etasjes tilbygg på inngangssiden som gir et ekstra soverom i 1.etg og en utvidelse av kjøkkenet i 2.etasje.

Tilbygget har fått sin form med en skrå vegg i 2.etg for best mulig utsyn og lysinnfall til kjøkkenet. Den skrå veggen krager ut slik at man får et overdekket inngangsparti i 1.etg. som knytter seg til den opprinnelige inngangen. Mellom tilbyggene er det balkonger som gir et regnfritt areal inntil huset i 1.etg. for parkering av sykler og barnevogner.

Taket er et slakt pulttak for å knytte det sammen med hovedvolumets takform, men utformet slik at tilbygget allikevel uttrykker seg som en selvstendig form. Fargen knytter seg til hovedvolumet og i tillegg har inngangsveggen fått en kontrasterende, lun naturfarge.