Oppdrag Tomtedeling og prosjektering av ny bolig og tomannsboliger

Oppdrags­giver Privat

Sted Sofiemyr

Status Forventet byggestart 2019

Oppdragsgiver kjøpte naboeiendommen og vil utvikle de to tomtene til 2 tomannsboliger og ny enebolig. Tomten ligger vestvendt med fall ned mot Valhallaveien. Tomannsboligtomtene får felles adkomst og parkeringsanlegg mot veien. Parkering og garasjer må sprenges ned i terreng for å tilfredstille stigningskrav til adkomst. Dette gir anledning til å benytte garasjetakene til verdifullt uteoppholdsareal. Det er vesentlig å tilrettelegge for et godt bomiljø med en klar nabolagsprofil, felles opphold for lek og samtidig sørge for solrike, private uteplasser for alle. Tomannsboligene får inngang fra tunet og boligene har derfor en planløsning som med enkle grep kan speiles om den sentriske trappen. Alle boligene har oppholdssoner i 1. etasje med utgang til terreng.

Tomannsboligene har tradisjonell saltaksform og trekledning, men med skarp takvinkel og knappe takutstikk fremstår boligene som moderne, men solide.