Oppdrag Tilbygg til bank

Oppdrags­giver Spydeberg Sparebank

Sted Spydeberg

Status Ferdigstilt 2007

Areal 500 m²

En gammel sparebank er ombygget til et nytt og verdig bankbygg, funksjonelt og kundevennlig sentralt i Spydeberg sentrum. Mye historie er vevd inn i et grep i 1997, med tilrettelegging for fremtidig utvidelse. Utvidelse i 2007 i form av nytt tilbygg mot byparken i kontrast til den eldre tradisjonsformen, både for å fortelle historie og for å vise at bank er både forvaltning og visjoner.

Omforming av et gammelt hus med flere uheldige endringer, til en opprinnelig helhetlig stil med samlet form og med et etterfølgende tilbygg i tidsmessig kontrast og materialitet i forhold til det opprinnelige hovedvolumet.