Foto: Werner Zellien

Foto: Werner Zellien

Oppdrag 1. premie, arkitektkonkurranse

Oppdrags­giver Vestby Kirkelige Fellesråd

Sted Son, Vestby

Status Ferdigstilt 2014

Areal 1100 m²

Foto Werner Zellien

Son kulturkirke ble tatt i bruk og vigslet 30. november 2014, 15 år etter arkitektkonkurransen i 1999. Kirken er reist på Saga – den gamle sagbrukstomta ved Brevikveien syd for Son sentrum - med vid utsikt utover fjordlandskap, kulturmark og boligbebyggelse.

Flerbruk har stått sentralt i utformingen. Stikkord er fleksibilitet i bruken av rom, og kort vei mellom de ulike funksjoner som gir mulighet for å åpne opp mellom rom for å kunne utnytte kapasiteten best mulig. Kulturkirken muliggjør flere ulike sammenkomster; sosiale samvær rundt kaffekoppen, ulike ungdomsaktiviteter, et mangfold av kulturarrangementer og kirke.

Kulturkirkens form og retning tar utgangspunkt i og bygger på den eksisterende trelasthallens konstruksjoner. Betongkonstruksjoner i storsalen foredles og kompletteres med nye konstruksjoner.

Kirkens hovedkonstruksjon er i stål, og den kraftige klimaveggen bidrar til å gjøre kirken til et energigjerrig bygg. Utvendig er det utstrakt bruk av malmfuru, som med sin særegne utforming og detaljering gir kirken identitet og gjenkjennelighet. Dagslys siver inn glassfeltene bak trespilene og gir rommet karakter og varmt lys. Interiøret preges av trekledning, pussflater og slipt betong i hovedgulv, linoleum i fløyene og eikeparkett for øvrig.

Variert dagslysinnfall, spalter, integrert kunst, og apsidens fondmotiv har vært sentrale temaer i forbindelse med utformingen av anlegget. Kirkearealet består av kirkesalen med galleri og to tilliggende saler, kirketorg med peisestue, messanin, møteavdeling og kjøkken.

Ambisjonen var å skape det stedet som i generasjoner kan leve kraftfullt og pulserende - et møtested midt i folks hverdag - inviterende og inkluderende.