Oppdrag 1. premie, arkitektkonkurranse

Oppdrags­giver Vestby Kirkelige Fellesråd

Sted Son, Vestby

Status Ferdigstilt 2014

Areal 1100 m²

Foto Werner Zellien

15 år etter arkitektkonkurreansen i 1999, ble kulturkirken tatt i bruk og vigslet 30. nov. 2014. Kirken er reist på «Saga» – den gamle sagbrukstomta ved Breivikveien syd for Son sentrum, med vid utsikt utover fjordlandskap, kulturmark og boligbebyggelse.

Hovedkonstruksjonene består av stål, betong og lettklinker med kjernefuru i hovedvolum og pussflater i fløyene. Interiøret preges av variert tre og listpanel, pussflater og slipt betong i hovedgulv, linoleum i fløyene og eikeparkett for øvrig. Varierte dagslysinnfall, spalter, abside og integrert kunst, har vært sentralt tema i fbm. utforming av anlegget. Kirkearealet består av kirkesalen med galleri og to tilliggende saler, kirketorg med peisestue, messanin, møteavdeling og kjøkken.