Oppdrag 1. premie, arkitektkonkurranse

Oppdrags­giver Oppegård kommune

Sted Sofiemyr, Oppegård

Status Ferdigstilt 1987

Areal 1570 m²

Foto Teigens Fotoatelier

Kirkebyggets hovedvolum følger landskapslinjene med lave fløyer mot vest og nord, og med kirkerommet som det markerte, sentrale hovedvolum. Anlegget består av tre selvstendige bygningsformer med mellomliggende glassoverdekkede “gater” som forbinder fløyene og de ulike rom med kirketorget.

Kirkerommet med 240 sitteplasser, har 2 tilliggende saler som, foruten å være selvstendige forsamlingsrom, kan åpnes ut mot kirkerommet slik at den utvidede kirke gir plass til 500 personer. Kirken har egen dåpssakristi tilknyttet kirkerommet og et mindre samtalerom. Vestfløyen er anleggets samfunnshus som gir rom for menighetens og foreningslivets mangfoldige aktiviteter - deribland kirkestue, møte-/undervisningsrom, ugdomsklubb, kjøkken og garderober. Administrasjonsfløyen mot nord har menighetsekspedisjon og kontorer for prest, organist og kirketjener.