Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: In Situ AS

Illustrasjon: In Situ AS

Plankart utarbeidet av Asplan Viak

Plankart utarbeidet av Asplan Viak

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: Ole A. Krogness

Illustrasjon: In Situ AS

Illustrasjon: In Situ AS

Illustrasjon: In Situ AS

Illustrasjon: In Situ AS

Oppdrag Detaljregulering

Oppdrags­giver Mantin Eiendom AS, A-J Eiendom AS og TOA AS

Sted Kolbotn

Status Førstegangsbehandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Utvalg for areal, klima og byggesak 23.06.2020

Areal 4200 m² BRA bolig, 1800 m² BRA næring og 2000 m² BRA p-kjeller

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og næringslokaler, offentlig miljøstasjon, blågrønn faktor, bedring av trafikkforholdene i Bekkeliveien, og oppgradering av gang- og sykkelveier i området. Det har vært fokus på høy bokvalitet og miljøprofil med vekt på bekkeåpning, turveidrag, overvannshåndtering, material- og energibruk. Tomten ligger støyutsatt til, og det er derfor satt detaljerte bestemmelser til utforming av leiligheter. Planområdet ligger sentralt til i Kolbotn inntil rundkjøringen Skiveien/ Sønsterudveien. Det er nærhet til Kolbotnvannet og kort avstand til Kolbotn sentrum og jernbanestasjon.

Det tilrettelegges for ca 48 boenheter i bebyggelse organisert rundt et skjermet gårdsrom. På nedre nivå etableres dagligvarebutikk og andre mindre næringsvirksomheter, og hovedmengden av parkeringen legges under terreng. Boligene organiseres i volumer med ulike høyder, avtrappet og terrassert ned til skråningen som åpner seg mot Skredderstubekken i sydvest. Bebyggelsens karakter og konsept fremkommer som et resultat av et ønske om variasjon, der hvert volum fremstår som enkelthus som lenkes i hverandre. De ulike volumene har fasadematerialer i enten tegl eller tre. Private uteplasser og balkonger er delvis trukket inn i og stikker delvis utenfor fasadelivet. Næringsarealet blir liggende i en underetasje og delvis under terreng der taket blir gårdsrommet til boligene over. Taket formes som landskap med en skråning som strekker seg ned til uteområdet ved Skredderstubekken. Skredderstubekken med tilliggende områder opparbeides parkmessig for lek og opphold.

Prosjektet har stor variasjon i leilighetstyper og størrelser, og gir grunnlag for mangfold i sammensetningen av beboere i ulik alder og livssituasjon. Planløsningene dannes naturlig av geometrien i prosjektet og av hensyn til sol, lys og skjerming mot støy.