Oppdrag Enebolig

Oppdrags­giver Privat

Sted Svartskog, Oppegård

Status Ferdigstilt 2007

Areal 245 m² BRA

Boligen ligger i en vestvendt skråning mot Bunnefjorden med utsikt til Holmenkollen. Bebyggelsen er sammensatt av to volumer : – den ene fløyen har soverom og glassgang mot en stor terrasse – det andre volumet over to etasjer er vridd og inneholder stue og arbeidsrom. Det kvadratiske stuevolumet løfter seg i det skrånende terrenget og vridningen er svar på siktretning mot Oslo. Arkitekturen spiller på åpent/ lukket fasade - med en mer lukket østside og en mer åpen fremside mot utsikten i vest med mye glass. Inngangssiden er lav med en klart definert takløft som inngang. Det sammensatte uttrykket avgrenser uteplassene og gjør at bebyggelsen oppleves forskjellig fra ulike sider.