Oppdrag Ny driftsbygning til Kurud golfbane

Oppdrags­giver Gjersjøen Golfbane AS

Sted Svartskog

Status Ferdigstilt 2018

Areal 1400 m²

Kurud gård er regulert til golfbane, og er omfattet av hensynssone bevaring av kulturmiljø. Tiltaket omfattet etablering av ny driftsbygning og oppgradering av tunet som helhet.

Utfordringen var å tilpasse et relativt stort volum og en ny funksjon til et tradisjonelt gårdstun. Huset er gitt en ny og utfordrende form med spisst avsluttede gavler, men en tradisjonelt oppsluttende saltaksform med en markant takvinkel. Saltak og langvegger har en mørk kledning som minner om låvepanel. Som kontrast til den omsluttende og lukkede rammen, åpner gavlene mot nord og sør seg med store glassflater og balkonger. Det er gitt stor vekt på tradisjonelle materialer med høy kvalitet, men med nye, røffe løsninger. Slik gir dagens formspråk et tilskudd til det tradisjonsrike tunet.