Oppdrag Hytte

Oppdrags­giver Privat

Sted Hvaler

Status Ferdigstilt 2014

Hytta er plassert på samme sted som den eksisterende hytta som stod der tidligere, med omtrent samme fotavtrykk. Lengderetningen på hytta og taket følger terrengkotene og landskapets topografi. Hytta trapper seg ned med terrenget mot sjøen slik at takhøyden mot sjøen er senket, og hytta eksponeres mindre fra sjøen enn hva den eksisterende gjorde. Materialene og fargene gjennspeiler skogens og svabergets farger og tilpasser seg det naturlige landskapet.

I tilknytning til hytta er det også etablert en ny brygge.