Oppdrag Hytte

Oppdrags­giver Privat

Sted Hvaler

Status Ferdigstilt 2014

En hytte på Hvaler var i teknisk dårlig stand, og ønsket erstattet med en ny hytte. Det tidligere hytteanlegget bestod av hytte, anneks og uthus, og hensikten med ny hytte var å samle disse volumene i ett. Den nye hytta er oppført på samme sted som tidligere hytte, hovedsakelig innenfor eksisterende fotavtrykk. Lengderetningen på bygget følger terrengkotene og landskapets topografi. Bygget trapper seg nedover terrenget slik at takhøyden mot sjøen er senket, og eksponeres mindre fra sjøen enn hva den tidligere hytta gjorde. Materialene og fargene gjenspeiler skogens og svabergets farger og tilpasser seg det naturlige landskapet.

I tilknytning til hytta er det også etablert en ny brygge.