Oppdrag Hytte

Oppdrags­giver Privat

Sted Hallangstangen, Nordre Frogn

Status Ferdigstilt 2012

Hyttas nivåer og plan tar utgangspunkt i tomtas topografi. Hyttegulvet er lagt langs et naturlig platå i landskapet og følger nivåendringene langs dette platået. Utforming av planen er gitt ut fra stedets naturlige form: den lange, smale bygningskroppen følger hyllen i terrenget på den ellers bratte tomten. Hytta er holdt i god, norsk tradisjon, med pulttak og tradisjonelle, stedlige materialer som tre, puss og glass.