Tidligere fasader

Tidligere fasader

Nye fasader

Nye fasader

Tidligere fasader

Tidligere fasader

Nye fasader

Nye fasader

Oppdrag Påbygg

Oppdrags­giver Privat

Sted Sofiemyr

Status Ferdigstilt 2019

Tomannsboligen har fått et påbygg med en materialbruk og et formspråk som binder eksisterende og ny etasje sammen, og som knytter påbygget, og bygget som helhet, godt til terrenget. Påbyggets tak har et slakt saltak som det tidligere taket, og det er etablert takterrasser i hjørnene mot sydvest og nordvest.

Bebyggelsens uttrykk transformeres og utvikles til tidsriktig arkitektur, men med en tydelig referanse til den tiden bygget ble oppført. Det rurale uttrykket beholdes, og det er valgt paneltype som ofte ble benyttet på 50- og 60-tallet. Knappe detaljer, spilekledning i hjørnene som brystning rundt takterrassene, samt store glassflater mot vest, gir bygningen et tidsriktig preg.