Illustrasjon Ole A. Krogness

Illustrasjon Ole A. Krogness

Illustrasjon Ole A. Krogness

Illustrasjon Ole A. Krogness

Illustrasjon Ole A. Krogness

Illustrasjon Ole A. Krogness

Fremtidsvisjon

Fremtidsvisjon

Illustrasjon Bjørbekk og Lindheim

Illustrasjon Bjørbekk og Lindheim

Oppdrag Detaljreguleringsplan for lokalsenter i Oppegård

Oppdrags­giver Kruse Smith AS

Sted Greverud

Status Under oppføring 2019

Areal 19700 m² BRA, ca 100 boliger, ny dagligvareforretning og utvidelse av sykehjem på 7500 m²

Greverud senter er lokalsenteret i Oppegård Syd og utvikles sammen med torg og ny bro til jernbanestasjonen. Det er lagt stor vekt på å skape gode felles uterom med torget som en naturlig møteplass. Det ble forut for innlevert plan utarbeidet et planforslag for området der eksisterende senter ble erstattet av ny bebyggelse med all parkering under bakken. Planen inneholdt torg i to nivåer og signalbygg i hjørnet mot Skiveien. Endelig planforslag ble et redusert prosjekt og 1. byggetrinn med eksisterende senter ble beholdt.

Bebyggelsesstrukturen er organisert i forhold til naturlige gangretninger og med varierende høyder slik at felles uteareal får gode solforhold og oppholdskvaliteter. Flere av boligvolumene er terrassert med grønne tak og takterrasser. Det er lagt til rette for opparbeiding av parsellhager på tak.

Prosjektet har høye krav til kvalitet for materialbruk i det offentlige rom med vann innarbeidet som et viktig miljøelement.

Flere av prosjektets illustrasjoner er laget av arkitekt Ole A. Krogness, se http://www.perspektiver.no.