Oppdrag Omgjøring av eksisterende bolig og tilbygg

Oppdrags­giver Privat

Sted Kolbotn

Status Ferdigstilt 2013

Den eldre delen av boligen lå høyt og fritt på øvre del av tomten med en lang og bratt atkomststi fra biloppstillingsplass nede ved Ekornrudveien. Det ble etablert et nytt tilbygg, i tillegg til at det ble gjort vesentlige endringer i det eksisterende huset. Tilbygget ble skåret inn i terrenget på tvers av koteretningen sør for eksisterende bolig som en tverrstilt form som knytter boligen til atkomsten og tomtens øvrige nivåer. Tilbygget mot vest danner en romslig takterrasse for hovedetasjen og bidrar til en volumoppbygging som tilpasser seg tomtefallet.

En viktig skråvegg gjennom huset understrekes ved den særegne materialitet og overflate som teglstein gir.
Ramper og trapper er alle prosjektert for å binde huset til terrenget, skape gode forbindelser mellom inne og ute og etablere en klar og tydelig bevegelseslinje gjennom huset frem til hoveduteplassen.