Før bilde

Før bilde

Rendering fremtidig situasjon

Rendering fremtidig situasjon

Oppdrag Ombygging, tilbygg og påbygg

Oppdrags­giver Privat

Sted Svartskog

Status Rammetillatelse

Areal 120 m² BRA

Dal gård ligger på vestsiden av Gjersjøen, og drives fortsatt som gårdsbruk i form av korndyrking. Sidebygningen (kårboligen) ligger øst for hovedhuset, og sammen med et stabbur, en redskapsbygning og en låve danner bygningene et tradisjonelt gårdstun.

Prosjektet omfatter utvidelse av sidebygget for å trygge fremtidig drift av gården. Heving av taket muliggjør etablering av boligarealer på loftet, og det dannes dermed en ny boligetasje. Påbygget og hovedvolumet utføres i oppsluttende stil med tanke på formuttrykk, bygningselementer og detaljering. Det nye etasjeplanet knyttes til den høyereliggende delen av hagen og utearealet mot øst via en moderne låvebro.

Det etableres et tilbygg mot øst som bidrar til en fornuftig utnyttelse og plassering av trappen, samt muliggjør lyse, åpne arealer til den nye etasjen. Tilbygget forholder seg til en bergknaus mot øst, og beslås med mørke metallplanter. Det skapes en spennende dynamikk mellom hovedvolumets tradisjonelle, oppsluttende uttrykket og det moderne tilbygget.