Vi fikk i oppgave å tegne et tilbygg med hagestue, ett soverom, arbeidsrom og bad, i tillegg til å forbedre garderobesituasjonen.

Det var ønskelig med terrasse på taket med direkte utgang fra stuen i 1.etasje. Løsningen ble et tilbygg på ca. 50 m2 mot syd. Boligen er én av de første man møter ved atkomsten til Ingieråsen boligområde. Det er nylig utarbeidet en plan for området med strenge krav til ny bebyggelse for å ivareta områdekarakteren med tidstypiske hus med høy arkitektonisk kvalitet. Alle tilbygg og ombygginger blir kulturminnefaglig vurdert. Det var derfor viktig å innlede en dialog med kommunen i innfasing av prosjektet med vurdering av alternativer. Løsningen ble et tilbygg som klart fremstår som en addisjon av vår tid, men som tar opp linjeføring, elementer og farge fra det opprinnelige huset. Tilbyggets geometri vinkles i forhold til orientering mot hage og uteplass og i forhold til nabobebyggelse og eiendomsgrense.