Oppdrag Ombygging av bolig

Oppdrags­giver Privat

Sted Sofiemyr

Status Ferdigstilt 2018

Brages vei 20 ligger i et typisk småhusbebyggelsesstrøk på Sofiemyr med en utpreget 60-tallsstil med flatt tak og høy gesimskasse.

Tiltaket innebar ombygging av hovedvolumet, samtidig som det var behov for å etterisolere huset og bytte ut vinduer. Boligen fikk et nytt tilbygg under eksisterende tak i mellomleddet mellom hovedvolumet og eksisterende garasje. Samtidig ble eksisterende garasje bruksendret til boligareal og innlemmet i boligen.

Ny carport og bod ble etablert ved adkomstsonen på baksiden av huset.