Oppdrag Ombygging av bolig

Oppdrags­giver Privat

Sted Sofiemyr

Status Ferdigstilt 2018

Brages vei 20 ligger i et typisk småhusstrøk på Sofiemyr med en utpreget 60-tallsstil med flatt tak og høy gesimskasse.

Tiltaket innebar ombygging av hovedvolumet, etterisolering og vindusutskifting, oppføring av tilbygg i mellomleddet mellom hovedvolumet og den eksisterende garasjen, bruksendring av eksisterende garasje og oppføring av ny carport. Tilbygget rommer en vinterhage som binder de to eksisterende volumene sammen. Eksisterende garasje har blitt bruksendret til boligareal og innlemmet i boligen. Det er også tilrettelagt for trinnfri atkomst til inngangspartiet.

Byggets kledning er skiftet fra stående til liggende panel i en lysere tone som forsterker vertikaliteten i bygget. Den høye gesimskassen er fjernet.

Ny carport med bod er etablert ved adkomstsonen på baksiden av huset. Her er vertikaliteten videre fremhevet med en drager som strekker seg mot fjellknausen.