Oppdrag Ny enebolig

Oppdrags­giver Privat

Sted Kolbotn

Status Ferdigstilt 2018

Bygningskroppen går på tvers av kotene, legger seg som en smal rygg langs eiendomsgrensen i øst, og åpner seg opp mot solen og lyset i sørvest. Den trapper seg ned i takt med tomtens terrengfall, og er underdelt i to volumer. Det nedre volumet oppleves som en stabil og tung base som forholder seg til terrenget, både i form og materialitet. Det øvre volumet krager utover denne og forholder seg til tretoppene, der det strekker seg mot utsikten og lyset. Byggets oppdeling demper opplevelsen av husets størrelse og gjør at det føyer seg inn i landskapet.

Husets nedre volum består av tunge materialer med pussede flater, avstemt mot tomtens tunge elementer av berg og stein. Det øvre volumet kles med liggende trekledning mot vest og med mørke plater mot friområdet og skrenten i øst. På denne måten kan volumet kun skimtes mellom trærne fra friområdet, og harmonere med trærne som bakteppe sett fra vest.

Boligens hovedplan ligger i toppetasjen, med øvrige boligareal fordelt på to nedre plan. Hovedplanet tilfredsstiller kravene til tilgjengelig boenhet. Carport/garasje og sportsbod har samme adkomstnivå som boligens hovedplan, og knyttes til huset i form av materialbruk og form. Slik bidrar de til et helhetlig og kvalitetsmessig arkitektonisk uttrykk.