Områderegulering for Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen i Ås kommune er sendt inn!

Publisert 20. mai 2019

Det spennende arbeidet med områdereguleringen for Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen i Ås er sendt inn.

Målet for planarbeidet har vært å legge til rette for utviklingen av et godt og attraktivt boligområde i Ås kommune.

Nå gleder vi oss til videre prosess.

Bæk Kart Og Dokument