Kvernaas Arkitekter

KVERNAAS ARKITEKTER arbeider med varierende oppgaver både i størrelse og kategori; fra eneboliger og boligområder til offentlige bygg, kulturbygg, næringseiendommer og reguleringsarbeid